Hosting DirectAdmin (IP Riêng)

Hosting 1
 • 5GB Dung lượng
 • Unlimit Băng thông
 • 5 Database
 • 1 Addon Domain
 • 2.5 vCPU
 • 2.5GB Ram
 • 5MB/s IO
Hosting 2
 • 7GB Dung lượng
 • Unlimit Băng thông
 • 7 Database
 • 3 Addon Domain
 • 3 vCPU
 • 3GB Ram
 • 7MB/s IO
Hosting 3
 • 10GB Dung lượng
 • Unlimit Băng thông
 • 10 Database
 • 5 Addon Domain
 • 3.5 vCPU
 • 3.5GB Ram
 • 10MB/s IO
Hosting 4
 • 15GB Dung lượng
 • Unlimit Băng thông
 • 15 Database
 • 7 Addon Domain
 • 4 vCPU
 • 4GB Ram
 • 15MB/s IO